Arduino Starterkit

På denne side kan du få et indblik i drivkraften bag alle vores aktiviteter samt de værdier, hvori alle vores aktiviteter tager sit afsæt.

I realiseringen af vores mål og i særdeleshed vores vision har vi gjort følgende værdier til pejlemærker for alle virksomhedens aktiviteter:

Højt fagligt niveau: Vi bestræber os ikke alene på at sælge vores elektronikdele, men ønsker samtidig at være den fagperson, som du henvender dig til i forbindelse med Arduino udviklingselektronik. Som led i dette tilbyder vi kurser, foredrag, undervisning og faglig sparring inden for udviklingselektronik. Der foruden arbejder vi målrettet på at færdiggøre vores egne lærebøger, som kan hjælpe dig godt på vej med dine projekter.

Lytte til kundernes behov: Behov er sjældent statiske og varierer fra person til person. Af den grund er det særligt vigtigt, at vi lytter til dine behov, for at sikre overensstemmelse mellem vores sortiment og dine ønsker til udviklingselektronik.

Yde kunderne en god service: Lige meget hvad din henvendelse drejer sig om, ønsker vi altid at yde dig den bedste service. I praksis betyder det, at hjemmesiden i form af tekst og billeder skal understøtte din søgen efter det ønskede produkt, at vi på kurser skal formidle den rette viden i forhold til udvalgte emner og at vi ved personlig henvendelse fra dig, skal yde dig den bedste rådgivning eller sparring.

Innovative: Innovation spiller en stor rolle i forhold til vores ønske om at være din foretrukne leverandør af Arduino udviklingselektronik. Innovation er bl.a. med til, at vi fortsat kan tilbyde dig unikke oplevelser, når det fx gælder nye produkter eller kurser i Arduino.

Vi vil opnå dette gennem et kontinuerligt fokus på vores kunders behov samt et ønske om fortsat at være på forkant med udviklingen inden for udviklingselektronik. Dermed vil vores produktsortiment altid afspejle tidens trend.